© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Tréninková pracovní místa  Most
Kontaktní informace
Tréninková pracovní místa Most Evidenční číslo projektu: 20203294 Doba trvání projektu: 1.1.2021 – 31.12.2021 Kontaktní místo: J. Seiferta č.p. 2159, bl. 58, 434 01 Most Projektový manažer, klíčový pracovník: Ing., Bc. Miluše Danešová Telefon: 775 482 126 e-mail: danesova@ksrdciklic.cz Mentor na pracovišti, pracovní terapeut: Nikola Doležalová Telefon: 771 127 601 e-mail: n.dolezalova@ksrdciklic.cz Cílová skupina: Osoby, které žijí v SVL či deprivovaných lokalitách města MOSTU či vracející se do tohoto prostředí, dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaní, vyloučení z evidence ÚP, propuštění z pracovního poměru, zadlužení a bez dostatečného legálního příjmu. Podmínka pro přijetí do projektu: zájemci ve své profesní anamnéze vykazují kumulované bariéry pro umístění na otevřeném trhu práce, nebo na něm opakovaně selhávali z důvodů absence bazálních sociálních a pracovních návyků, porušení funkcí v oblasti volních vlastností, problémů v oblasti komunikace, vnímání, či negativních dopadů závislosti včetně gamblingu apod. Cíle: Cílem projektu je podpora osob ze SVL a deprivovaných lokalit města Mostu v přístupu k zaměstnání a jeho udržení. Projekt není určen: Osobám nesplňujícím požadavky. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením.
Informace o službě
služba je hrazena z dotace Statutárního města Mostu