© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Tréninková pracovní místa  v Mostě
Kontaktní informace
Tréninková pracovní místa v Mostě J. Seiferta 2159 434 01 Most Metodik: Hana Doležalová Telefon: 775 481 927 e-mail: dolezalova@ksrdciklic.cz Asistenční pracovník: Ing., Bc. Miluše Danešová Telefon: 775 482 126 e-mail: danesova@ksrdciklic.cz Lektor pracovních činností: Lenka Volfová Telefon: 770 183 557 e-mail: volfova@ksrdciklic.cz Pracovní terapeut: Kateřina Betáková Telefon: 775 482 126 e-mail: betakova@ksrdciklic.cz Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby: 15 osob ve skupinových aktivitách (Job kluby), 4 osoby individuálně Cílová skupina: Osoby, které žijí v SVL či deprivovaných lokalitách města MOSTU či vracející se do tohoto prostředí. 50 dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných ve věku 18 až 60 let, vylučovaných z evidence ÚP, propouštěných z pracovního poměru, zadlužených a bez dostatečného legálního příjmu. Podmínka pro přijetí do projektu: zájemci ve své profesní anamnéze vykazují kumulované bariéry pro umístění na otevřeném trhu práce, nebo na něm opakovaně selhávali z důvodů absence bazálních sociálních a pracovních návyků, porušení funkcí v oblasti volních vlastností, problémů v oblasti komunikace, vnímání, či negativních dopadů závislosti včetně gamblingu apod. Cíle: Cílem projektu je podpora osob ze SVL a deprivovaných lokalit města Mostu v přístupu k zaměstnání a jeho udržení. Z přípravy 50 osob, které v důsledku života v sociálně vyloučené lokalitě a kumulace vnitřních překážek opakovaně selhávají v pracovním procesu, projde celkem 30 osob TPM, která nabízejí CS bezpečnou a praktickou zkušenost s trhem práce a jeho možnosti prostřednictvím intenzivního pracovního poradenství, individuální podpory a provázení. Projekt je situován v DL Stovky. Projekt není určen: Osobám nesplňujícím požadavky. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením.
Informace o službě
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007855 Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_16_052 Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020