© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Terénní program Letiště Praha
Kontaktní informace
Terénní program Letiště Praha    Letiště Václava Havla Praha Kontaktní osoby: Vedoucí služby: Mgr. Roman Labuda tel.: 775 731 725 e-mail: labuda@ksrdciklic.cz Sociální pracovník: Bc. Daniel Dvořák tel.: 771 124 904 e-mail: dvorak@ksrdciklic.cz Pracovník v sociálních službách: Ladislav Erik Šimek tel.: 771 124 904 e-mail: simek@ksrdciklic.cz Odborný supervizor služby: Mgr. Dagmar Doubravová Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby jsou 2 uživatelé. Identifikátor služby: 7700198 Poslání: Terénní pracovníci aktivně vyhledávají a kontaktují osoby z cílové skupiny ve veřejných prostorách letiště, v Terminálu 1,2 a jeho okolí. V rámci rozhovoru zjišťují potřeby uživatelů. Po lokalitách se pohybují pěšky, proto mají sebou pouze omezené množství věcí (potraviny, hygienu, zdravotnický materiál). S uživatelem se pracuje buď jednorázově, kdy je mu poskytnuta služba na základě jeho individuálních potřeb nebo dlouhodobě, kdy si pracovník a uživatel dohodnou datum a místo dalšího setkání. Pracovník se však snaží uživatele motivovat k dlouhodobější spolupráci pro zlepšení jeho nepříznivé situace. Cílová skupina: Uživateli se mohou stát muži a ženy starší 18 let, kteří jsou bez přístřeší nebo jsou touto nepříznivou situací ohroženi. Terénní práce probíhá ve všední dny od 9:00 do 15:00. Služby jsou poskytovány zdarma.
Informace o projektu Realizaci služby podporuje