© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Byty na půl cesty v Chomutově
Kontaktní informace
Byty na půl cesty v Chomutově Služba je poskytována ve dvou bytech pro uživatele služby na adrese Dostojevského 3932 (2 místa), Beethovenova 3891 (3 místa) a v zázemí pro sociální práci a administrativu na adrese Školní 5336, 43001 Chomutov. Sociální pracovník: Eva Karičková, DiS. Telefon: 776 867 522 e-mail: karickova@ksrdciklic.cz Pracovník v sociálních službách: Irena Monhartová Telefon: 776 867 625 e-mail: monhartova@ksrdciklic.cz Odborný supervizor: Mgr. Dagmar Doubravová Služba je poskytována v rámci KA1/Dům na půl cesty v rámci projektu s vhodně nastavenou podporou (sociální služba DPC s rozšířenou kapacitou, workshopy prevence pře/ zadluženosti, JOB CLUBY, TPM) vytváří podmínky pro úspěšný vstup/návrat do společnosti a na trh práce pro mladé lidi města Chomutova ve věku 18-26 let ze SVL a mladé vracející se z institucionálních zařízení, kteří díky vícečetným bariérám čelí riziku prohlubování sociálního vyloučení. Za dobu 18 měsíců realizace bude podpořeno min. 24 osob. Registrovaná sociální služba dle Zákona č. 108/2006 Sb. § 58 Domy na půl cesty. Název služby: Byty na půl cesty Chomutov Identifikátor služby: 1981137 Kapacita služby: 5 osob, 2 byty Cílová skupina: Osoby 18 - 26 let bez domova, nebo ty, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Podmínkou přijetí je výchozí situace spojená se ztrátou nebo absence bydlení a bydliště či vazba na SVL Chomutov. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost
Informace o službě
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016603 Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_16_052 Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2022
VSTUPNÍ DOKUMENTACE KE STAŽENÍ LETÁK SLUŽBY PREZENTACE SLUŽBY MAPA S UMÍSTĚNÍM SLUŽBY