© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Byty na půl cesty v Chomutově
Kontaktní informace
Byty na půl cesty v Chomutově služba je poskytována ve dvou bytech pro uživatele služby na adrese Dostojevského 3932 a Beethovenova 3891 a v místě, které slouží jako zázemí pro komunitní práci a administrativu projektu v prostorách pod kruhovým objezdem u Lidlu na adrese Palackého 4255. Metodici sociální práce:  Hana Pitterlingová, DiS. Telefon: 775 731 723 e-mail: pitterlingova@ksrdciklic.cz Bc. Lucie Průšová, DiS. Telefon: 775 731 720 e-mail: prusova@ksrdciklic.cz Sociální pracovník: Eva Karičková, DiS. Telefon: 776 867 522 e-mail: karickova@ksrdciklic.cz Pracovník v sociálních službách: Denisa Králíčková Telefon: 776 867 625 e-mail: kralickova@ksrdciklic.cz Odborný supervizor: Mgr. Dagmar Doubravová Cílem projektu je podpořit min. 12 osob ve věku 18 - 26 let  žijících na území města Chomutova při návratu do společnosti prostřednictvím inovativně pojaté sociální služby Dům na půl cesty. Jedná se o osoby, které po dosažení zletilosti opouštějí zpravidla školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody, nebo ochranné léčby. Registrovaná sociální služba dle Zákona č. 108/2006 Sb. § 58 Domy na půl cesty. Identifikátor služby: 1981137 Kapacita služby: 4 osoby, 2 byty Cílová skupina: Osoby  18 - 26 let bez domova, nebo ty, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti  mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Podmínkou přijetí je výchozí situace spojená se ztrátou nebo absence bydlení a bydliště či vazba na SVL Chomutov. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost. Projekt aktivně řeší problematiku mladých lidí, kteří se ve věku 18 až 26 let ocitají bez přístřeší, zpravidla po opuštění některých z pobytových zařízení nebo přímo z rodiny a vracejí se do některé ze sociálně vyloučených lokalit, nebo jsou způsobem svého stávajícího života jinak vystaveni riziku sociálního vyloučení. Příčinou problémů CS je zpravidla opakující se nezvládnutá situace, v rámci níž selhávají buď členové cílové skupiny samotní, nebo některé ze základních funkcí rodiny, ze které původně vycházejí.
Informace o službě
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007819 Název operačního programu: Operační program Zaměstnanost Číslo výzvy: 03_16_052 Název výzvy: Podpora sociálního začleňování v SVL 3. výzva Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU LETÁK SLUŽBY PREZENTACE SLUŽBY