© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Dům na půl cesty v Mostě
Kontaktní informace
Dům na půl cesty v Mostě Chomutovská 2261/2 434 01 Most Kontaktní osoby: Sociální pracovnice: Bc. Jana Kloboučková mobil: +420 775 293 008 e-mail: klobouckova@ksrdciklic.cz Pracovnice v sociálních službách: Lenka Vnoučková mobil: +420 775 293 008 e-mail: vnouckova@ksrdciklic.cz Renata Skaláková mobil: +420 775 293 008 e-mail: skalakova@ksrdciklic.cz Blanka Šeflová mobil: +420 775 293 008 e-mail: seflova@ksrdciklic.cz Vedoucí služby: Bc. Kristýna Homolová mobil: +420 773 380 040 e-mail: homolova@ksrdciklic.cz +420 773 380 040 m.me/dpcmost Odborný supervizor služby: Mgr. Lucie Novotná Kapacita služby: 8 lůžek Identifikátor služby: 9763724 Pro koho Dům na půl cesty je určen pro mladé lidi odcházející z dětských domovů, výchovných ústavů, pěstounské péče, diagnostických ústavů a jiných zařízení pro péči o děti a mládež (ZDVOP) nebo pro mladé lidi po výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby ve věku 18 – 26 let. Dále je určen pro těhotné dívky od 17 let věku, které jsou umístěny na základě doporučení OSPOD (2 lůžka). *Vzhledem k charakteru služby nemůžeme poskytnout pomoc osobám, které potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou či zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním či smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost. Co poskytujeme Ve 3 podkrovních bytech poskytujeme přechodné bydlení pro 8 osob. Věnujeme se každému individuálně a pomáháme mu v rozvoji stávajících, a v získávání nových znalostí, dovedností a schopností potřebných k osamostatnění se. Pracujeme společně na různých oblastech života - zaměstnání, finance, péče o bydlení, péče o sebe, budování vztahů a trávení volného času. * Před uzavřením smlouvy je nutné předložit Potvrzení o zdravotním stavu. Cena Úhrada za ubytování je 130,-Kč za den. Proč? „Pokud chceš někomu pomoci, dej mu do ruky klíč, ale nech ho, ať si odemkne sám.“
Informace o službě
službu podporuje
PREZENTACE LETÁK POTVRZENÍ O        ZDRAVOTNÍM STAVU
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové