© K srdci klíč, o.p.s. 2020
Azylový dům pro muže v Praze
Kontaktní informace
Azylový dům pro muže v Praze Antonína Čermáka 85/4 160 00 Praha 6 Kontaktní osoby: Vedoucí služby: Mgr. Roman Labuda tel.: 775 731 725 e-mail: labuda@ksrdciklic.cz Sociální pracovník: Bc. Jana Beranová, DiS. tel.: 775 907 849 e-mail: beranova@ksrdciklic.cz Kateřina Lachmanová, DiS. tel.: 774 954 982 e-mail: lachmanova@ksrdciklic.cz Pracovnice v sociálních službách pod dohledem sociálního pracovníka: Bc. Silvie Ammerová tel.: 775 731 726 e-mail: ammerova@ksrdciklic.cz Recepce – 775 731 729 Odborný supervizor služby: Mgr. Dagmar Doubravová Kapacita služby: 26 lůžek Identifikátor služby: 5748930 Poslání Azylový dům pro muže v Praze podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem jim pomáháme nalézt hodnoty, které ztratili. Zejména střechu nad hlavou, odpovídající práci a lidskou důstojnost. Cílová skupina Uživateli se mohou stát muži ve věku od 18 do 80 let pocházející z celé ČR, kteří jsou schopni a ochotni aktivně řešit svou nepříznivou životní situaci. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost. Poskytnutí služby je zpoplatněno částkou 130 Kč za den. V azylovém domě můžete také využít možnost odběru odědu za 40 Kč. Ostatní služby jsou zdarma (sociální šatník, praní prádla).
Informace o službě
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073 na roky 2019 – 2021. Více informací zde
Realizaci této služby podporuje Hlavní město Praha
Tento projekt byl podpořen Městskou částí Praha 6