© K srdci klíč, o.p.s. 2017
Azylový dům pro muže v Mostě
N  
Kontaktní informace
Azylový dům pro muže v Mostě Ľudovíta Štúra 2504/4 434 01 Most Kontaktní osoby: Vedoucí/sociální pracovník: Bc. Lucie Průšová, DiS. telefon: 775 731 720 e-mail: prusova@ksrdciklic.cz Sociální pracovník: Michaela Ochtábcová, DiS. et DiS., telefon: 775731 724, e-mail: ochtabcova@ksrdciklic.cz Pracovníci v sociálních službách: Iveta Musilová, Miroslava Hodaňová, Miroslav Gaži, Iveta Gažiová, Irena Monhartová, František Průša Odborný supervizor služby: Mgr. Dagmar Doubravová Kapacita služby: 30 lůžek (22 lůžek v Mostě, 8 lůžek v Dolním Jiřetíně). Identifikátor služby: 8836274 Poslání Azylový dům pro muže v Mostě podporuje muže bez domova při řešení jejich tíživé životní situace. Prostřednictvím sociálního poradenství, poskytnutím dočasného ubytování, stravy a individuálním přístupem pomáháme cílové skupině nalézt hodnoty, které ztratili - střechu nad hlavou, smysluplnou práci a lidskou důstojnost. Cíle: Podpora při získávání a rozvoji samostatnosti uživatelů k řešení jejich životní situace se zaměřením na rozvoj schopností uživatelů zajistit si a udržet bydlení, přirozené sociální vazby a uplatnění se na volném trhu práce. Cílová skupina Muži bez přístřeší ve věku 18 – 80 let. Nemůžeme poskytnout službu lidem, kteří potřebují akutní psychologickou, psychiatrickou a zdravotní pomoc, dále osobám se závažným mentálním a smyslovým postižením a osobám s tělesným handicapem vyžadujícím bezbariérovost. Zaměřujeme se na zabezpečení základních životních potřeb prostřednictví registrované sociální služby v rámci § 57, Zákona O sociálních službách. Navíc umožňujeme uživatelům služby odpracování Obecně prospěšné práce (jako alternativy trestu), jsme vykonavatelé Veřejné služby, v rámci nichž se uživatelé podílejí na péči o prostředí, ve kterém jsou ubytování a o blízké okolí. V odůvodněných případech využíváme zdroje potravinové pomoci a sociálního šatníku.
Informace o službě
službu podporuje
POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU LETÁK SLUŽBY MAPA S UMÍSTĚNÍM SLUŽBY CENÍK